Соціологія і психологія

 

 

   

Соціологія і психологія

Пачковський Ю.Ф.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
– 760 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар’єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, паблік рілейшнз, економічної культури і трудової поведінки.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, управлінців і маркетологів, а також соціологів і психологів, аспірантів і викладачів та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами інтеграційного характеру, що перебувають на межі соціології і психології.

Стислий зміст

Частина 1. Вступ до соціології і психології
Розділ 1. Соціологія як наука про суспільство
Розділ 2. Психологія як наука
Розділ 3. Особистість і суспільне життя
Розділ 4. Соціальна група і міжособова взаємодія
Розділ 5. Суспільство як соціальна система
Розділ 6. Соціальні зміни і конфлікт
Розділ 7. Культура і ментальність
Розділ 8. Методи соціології і психології
Частина ІІ. Прикладні проблеми соціології і психології
Розділ 9. Управління та менеджмент
Розділ 10. Підприємництво і бізнес
Розділ 11. Споживання і реклама
Розділ 12. Паблік рілейшенз
Розділ 13. Зайнятість і безробіття
Розділ 14. Кар’єра та успіх
Розділ 15. Економічна культура
Термінологічний словник