Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні

 

 

   

Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні

Туленков М.В.

Монографія. — К.: Каравела, 2018. — 512 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл
Крізь призму соціологічного аналізу розглядаються теоретико-мето¬до-логічні засади організаційної взаємодії в соціальному управлінні: аналізуються концептуальна еволюція та організаційна сутність соціального управління, закономірності, принципи й механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в системах соціального управління різних типів. Обґрунтовуються критерії й визначаються методики вимірювання і технології оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні на сучасному етапі суспільних перетворень.
Для науковців, політиків, державних службовців, керівників (менеджерів) підприємств, установ і організацій, викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями теорії та практики соціального управління та організаційно-управлінської діяльності.

Стислий зміст

Розділ 1. Ґенеза організаційної думки в теорії та практиці соціального управління
Розділ 2. Теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу організаційної взаємодії в соціальному управлінні
Розділ 3. Соціальне управління як системний інструмент формування та відтворення організаційної взаємо¬дії в суспільстві
Розділ 4. Механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в соціальному управлінні
Розділ 5. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління
Розділ 6. Організаційна взаємодія в авторитарній системі соціального управління
Розділ 7. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління
Розділ 8. Оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні