Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум

 

 

 

Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум

Маслак О.О., Жежуха В.Й., Дорошкевич К.О. та ін.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2016.
– 280 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Навчальний посібник відповідає робочій програмі дисципліни «Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності». Він містить базові поняття до кожної теми, перелік контрольних запитань, тестові завдання, задачі, а також перелік рекомендованої літератури з відповідних тем навчальної дисципліни. Для кращого засвоєння матеріалу навчальний посібник містить лабораторні роботи.

Навчальний посібник рекомендується для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» фахового спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців, що цікавляться питаннями обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

Стислий зміст

Частина І. Облік зовнішньоекономічної діяльності

1. Облік експортних операцій

2. Облік імпортних операцій

3. Облік валютних операцій

4. Облік фінансово-розрахункових операцій

5. Облік посередницьких зовнішньоекономічних операцій

6. Облік інших зовнішньоекономічних операцій

Частина ІІ. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

7. Аналізування виробничої програми підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

8. Аналізування ефективності використання трудових ресурсів підприємства, продуктивності праці та кадрового забезпечення в умовах зовнішньоекономічної діяльності

9. Аналізування ефективності використання основних фондів в умовах зовнішньоекономічної діяльності

10. Аналізування фінансових результатів, рентабельності та використання прибутку в умовах зовнішньоекономічної діяльності

11. Аналізування фінансового стану підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Частина ІІІ. Аудит зовнішньоекономічної діяльності

12. Сутність, загальні положення, види та принципи аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Аудиторські стандарти як основа здійснення аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Оформлення результатів аудиту зовнішньоекономічної діяльності

13. Етапи здійснення та документування аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Аудиторські докази. Особливості аудиту окремих сфер зовнішньоекономічної діяльності