Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності

Маслак О.О., Жежуха В.Й.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 400 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійс­нення обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено історичні етапи становлення системи обліку IAS/IFRS, порядок відображення в обліку експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, консигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі валюти, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Докладно охарактеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення, інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників. Окрім того, розглянуто основні положення з аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Велика увага приділяється послідовності аналізу та оцінки фінансового стану суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців.

 Стислий зміст

Розділ 1. ОБЛІК У СИСТЕМІ IAS/IFRS
1.1. Причини впровадження та сутність обліку в системі IAS/IFRS
1.2. Міжнародні організації, що займаються уніфікацією обліку
1.3. Структура IAS/IFRS
Розділ 2. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1. Загальні положення обліку зовнішньоекономічних операцій
2.2. Облік балансової вартості іноземної валюти
2.3. Облік курсових різниць
2.4. Сутність та характеристика митних платежів
2.5. Облік операцій з придбання іноземної валюти
2.6. Облік операцій з продажу іноземної валюти
2.7. Облік експортних операцій
2.8. Облік реекспортних операцій
2.9. Облік імпортних операцій
2.10. Облік реімпортних операцій
2.11. Облік бартерних операцій
2.12. Облік лізингових операцій
2.13. Облік консигнаційних операцій
Розділ 3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Суть, предмет, об’єкт, методи, завдання та етапи аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
3.2. Аналіз рівня виконання зобов’язань за експортними операціями
3.3. Аналіз конкурентоспроможності експортних товарів
3.4. Аналіз ефекту та ефективності експортних операцій
3.5. Аналіз інших показників, що характеризують експортну діяльність підприємства
3.6. Аналіз імпортної діяльності підприємства
3.7. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства
Розділ 4. АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Загальні положення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.2. Принципи аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.3. Види аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.4. Права та обов’язки аудиторів при здійсненні аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.5. Аудиторські стандарти як основа здійснення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.6. Етапи здійснення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.7. Планування аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.8. Сутність, види та способи одержання аудиторських доказів
4.9. Документування аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.10. Оформлення результатів аудиту зовнішньоекономічної діяльності
4.11. Особливості аудиту окремих сфер зовнішньоекономічної діяльності
Приклади вправ для перевірки рівня засвоєння знань
Додатки