Логіка

 

 

   

Логіка

Мозгова Н.Г.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019. — 248 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Навчальний посібник розкриває зміст основних логічних форм та законів правильного мислення. Він побудований за структурою модульного викладу і містить дві частини: теоретичну і практичну. Остання вміщує словник термінів, практичні завдання, вправи і тести, розв’язування яких є необхідною умовою формування навичок правильного мислення та застосування їх у практичній діяльності. Основний акцент спрямовано на формування самостійних навичок аналізу логічних форм та оперування ними у межах розуміння традиційної та сучасної логіки.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 Стислий зміст

Модуль 1. Поняття

Розділ 1. Предмет логіки

Розділ 2. Загальна характеристика поняття

Розділ 3. Логічні операції з поняттями

Модуль 2. Судження

Розділ 4. Просте судження

Розділ 5. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки

Розділ 6. Складне судження

Модуль 3. Умовивід

Розділ 7. Безпосередній дедуктивний умовивід

Розділ 8. Простий категоричний силогізм

Розділ 9. Виводи логіки висловлювань

Розділ 10. Індуктивний умовивід

Розділ 11. Доведення та спростування