Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок

 

 

   

Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок

Баженов В.А., Семенюк М.П., Трач В.М.

Монографія. — К.: Каравела, 2010. — 352 с.

Формат 70х100/16. Тв. обкл.

У монографії викладені результати дослідження стійкості анізотропних оболонок обертання нульової, додатної та від’ємної гауссових кривин, що виготовлені з композитних матеріалів з однією площиною пружної симетрії. Наслідком низького порядку симетрії є те, що при докритичному деформуванні, втраті стійкості і в закритичному стані суттєво проявляється взаємозв’язок деформацій розтягу, зсуву, згину та кручення. Це призводить до того, що навіть при симетричному навантаженні оболонка закручується, а втрата стійкості супроводжується утворенням гвинтоподібних форм. Розрахункові моделі, формулюванню яких присвячені ряд розділів книги, спрямовані на отримання достовірної кількісної інформації про вплив вказаних зв’язків на критичні навантаження при осьовому стиску, рівномірному зовнішньому тиску та крученні. Використовуються нелінійні рівняння теорії тонких анізотропних оболонок, особливістю яких є здатність описувати виявлені ефекти, що становлять значний практичний інтерес. Систематичне вивчення стійкості оболонок проведено за допомогою методів Бубнова-Гальоркіна та дискретної ортогоналізації, а також із застосуванням асимптотичного методу Койтера. Наведено багаточисельні розрахункові дані у вигляді таблиць та графіків.

Отримані результати можуть бути використані при проектуванні анізотропних оболонкових систем в науково-дослідних, виробничих закладах і установах, а також викладачами, аспірантами та студентами відповідних спеціальностей.