Основи біодизайну

 

 

   

Основи біодизайну

Михайленко В.Є., Кащенко О.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 224 с.

Формат 70х100/16. Тв. обкл.

Пропонований посібник для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва складається з чотирьох розділів. У першому висвітлені передумови формування біодизайну. Другий розділ присвячений теоретичним засадам біодизайну. У третьому розділі представлені геометричні основи моделювання біоформ. Четвертий розділ присвячений біодизайну як творчому методу. У кінці посібника наведені вправи і практичні заняття з біодизайну.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які опановують дизайн, архітектуру, декоративно-прикладне та образотворче мистецтво, а також для всіх зацікавлених у розвитку цієї важливої галузі.

 Стислий зміст

Розділ 1. Передумови формування біодизайну

1.1. Витоки біодизайну

1.2. Становлення біодизайну

1.3. Народне мистецтво та біодизайн

Розділ 2. Теоретичні засади біодизайну

2.1. Природа як об’єкт біонічного моделювання

2.2. Теоретичні та методичні основи біодизайну

2.3. Способи моделювання в біодизайні

2.4. Біоформа — модель — конструкція

Розділ 3. Геометричні основи моделювання біоформ

3.1. Геометрична формалізація біопрототипів

3.2. Геометрія природних оболонок

3.3. Статико-геометричний підхід до моделювання природних форм

Розділ 4. Біодизайн як творчий метод

4.1. Художньо-композиційні основи біодизайну

4.2. Аналіз художньо-естетичних особливостей біопрототипів

4.3. Прикладні аспекти біодизайну

4.4. Біодизайн — складова підготовки дизайнерів

Вправи і практичні завдання з біодизайну

Додатки