Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур

 

 

   

Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур

Баженов В.А., Тимочко Т.В., Саталкін Ю.М., Лізунов П.П., Білявський Г.О., Лоєва І.Д.

За заг. ред. О.І. Бондаря

Монографія. — К.: Каравела, 2010. — 320 с.

Формат 70х100/16. Тв. обкл.

В монографії розглядаються методологічні, практичні та освітні аспекти застосування інтеграційного підходу як сучасної методології синергетичної оптимізації розвитку складних соціоприродних систем та їх комплексних інфраструктур на прикладі конкретного територіального об’єкта управління природокористуванням (о. Зміїний і прилеглий шельф Чорного моря). Розглядається також функціональна модель адаптації європейської стратегії інтеграції освіти і сталого розвитку з використанням модульного підходу в управлінській сфері діяльності.