Правознавство

 

 

   

Правознавство

Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 592 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров’я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права.

Для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, абітурієнтів юридичних закладів освіти, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв.

 Стислий зміст

Розділ 1. Основи теорії держави і права

Глава I. Виникнення держави та права

Глава ІІ. Основи теорії держави

Глава ІІІ. Держава, особа і суспільство

Глава IV. Основи теорії права

Розділ 2. Історія держави і права України

Глава V. Найдавніші державні утворення на території сучасної України. Давньоруська держава – Київська Русь

Глава VI. Держава і право України періоду польсько-литовської доби

Глава VII. Держава і право козацької доби

Глава VІІІ. Держава і право України у XIX – початку XX ст

Глава ІХ. Українська державність і право періоду 1917–1920 рр.

Глава Х. Радянське державне будівництво в Україні

Глава ХІ. Державно-правовий розвиток в період утвердження незалежності України

Розділ 3. Окремі галузі права України

Глава XІІ. Основи конституційного права

Глава XIIІ. Основи адміністративного права

Глава XIV. Основи цивільного права

Глава XV. Основи фінансового права

Глава XVI. Основи сімейного права

Глава XVII. Основи господарського права

Глава XVIII. Основи трудового права

Глава XIX. Основи житлового права

Глава ХХ. Основи екологічного права

Глава XXI. Основи земельного права

Глава XXII. Правові основи соціального захисту та охорони здоров’я

Глава XXIII. Основи кримінального права

Глава XXIV. Основи міжнародного права

Розділ 4. Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні

Глава XXV. Правосуддя в Україні

Глава XXVI. Основи правоохоронної діяльності

Глава XXVII. Правозахисна діяльність в Україні