Психологічна служба в системі освіти

 

 

   

Психологічна служба в системі освіти:

Практикум з навчального курсу для практичних психологів

Строяновська О.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2013. — 176 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Навчально-методичний посібник розроблений для практичних психологів в системі освіти. Практикум дає можливість узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації психологічної служби в школі. У практикумі робиться акцент на технологічних аспектах діяльності психолога в системі освіти, починаючи від організації його праці, взаємодії з педагогічним колективом та закінчуючи конкретними методиками, які використовуються в роботі з різними віковими групами дітей та їхніми сім’ями. Такий підхід є можливим на основі поєднання теоретичної інформації з практичними вправами семінарських занять та самостійної підготовки студентів зі спеціально розроблених питань.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

 Стислий зміст

 

 

 

 

Модуль І. Стратегія психологічної служби освіти та основні напрямки роботи практичного психолога

Тема 1. Предмет, завдання та структура психологічної служби

Тема 2. Особистість психолога як суб’єкта психологічної служби та організація його роботи

Тема 3. Модель діяльності психологічної служби в системі освіти

Тема 4. Основні напрямки діяльності психолога в системі освіти України

Модуль ІІ. Технологія роботи психолога з різними віковими групами учнів

Тема 5. Робота психолога з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

Тема 6. Психологічна робота з учнями підліткового та раннього юнацького віку

Тема 7. Робота шкільного психолога з дітьми “групи ризику

Модуль ІІІ. Технологія роботи психолога з сім’ями учнів та педагогічним колективом

Тема 8. Методика роботи психолога з сім’ями учнів різного віку

Тема 9. Методика роботи психолога з педагогічним колективом