Практикум із соціальної психології

 

 

 

Практикум із соціальної психології

 

Зелінська Т.М., Михайлова І.В., Демерс А.Е.

Навчальний посібник.— К.: Каравела, 2019.— 232 с.

Формат 60х84/16. Тверда обкл.

Практикум містить основні категорії, методики, психогімнастичні вправи, список рекомендованої літератури за основними темами соціальної психології. Дає можливість самостійно вивчити основи соціальної психології як у теоретичному, так і у практичному плані (діагностувати, корегувати, формувати).

Розроблений для студентів психологічних спеціальностей та інших спеціальностей, а також для студентів, які вивчають іноземну філологію, аспірантів із базовими знаннями англійської, німецької мов. Посібник може бути використаний вчителями старших класів ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, а також всіма, хто цікавиться психологією та іноземною мовою (англійською, німецькою).

 Стислий зміст

 

 

 

Модуль І. Вступ до соціальної психології

1. Становлення та історія розвитку соціальної психології як науки

2. Об’єкт, предмет, завдання та структура соціальної психології

3. Методи дослідження в соціальній психології

Модуль ІІ. Психологія спілкування та міжособистісної взаємодії в групах

4. Загальна характеристика процесу спілкування

5. Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони спілкування

6. Конфлікти. Психологія конфлікту при спілкуванні. Конструктивні й деструктивні форми взаємодії

7. Група в соціальній психології. Великі соціальні групи. Соціально-психологічні явища в малих групах. Групова динаміка

Модуль ІІІ. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості

8. Особистість з погляду соціальної психології. Проблеми соціалізації особистості на сучасному етапі суспільного розвитку

9. Особистість у структурі групових стосунків. Лідерство і керівництво в групах

10. Духовність суспільства та проблеми духовного розвитку особистості