Соціальна робота (теорія і практика)

 

 

 

Соціальна робота (теорія і практика)

 

Лукашевич М.П., Семигіна Т.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 368 с.

Формат 60х84/16. Тверда обкл.

У виданні розкрито сутність поняття “соціальна робота” як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань в роботі з ними.

Розраховано на студентів та слухачів системи підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю “Соціальна робота”.

 Стислий зміст

 

 

 

Розділ 1. Соціальна робота як взаємозв’язок теорії і практики: загальні положення

1.1. Соціальна робота як єдність теоретичних знань, практичної та навчальної діяльності

1.2. Еволюція суспільної допомоги і соціальна робота

1.3. Відносини між соціальними працівниками і клієнтами

Розділ 2. Теорії соціальної роботи

2.1. Класифікація теоретичних моделей соціальної роботи

2.2. Психологічні моделі соціальної роботи

2.3. Соціологічні моделі соціальної роботи

2.4. Комплексні моделі соціальної роботи

Розділ 3. Практична соціальна робота

3.1. Соціальна робота з людьми похилого віку

3.2. Соціальна робота з людьми, що мають функціональні обмеження

3.3. Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади

3.4. Соціальна робота з людьми, залежними від психоактивних речовин

3.5. Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом

3.6. Соціальна робота з проблемними сім’ями

3.7. Соціальна робота з людьми, що залишилися без піклування батьків

3.8. Соціальна робота з людьми, які зазнали насильства в сім’ї

3.9. Соціальна робота з безробітними людьми

3.10. Соціальна робота з бездомними людьми